עתים לתורה

כוורת דבורים

עשירי למניין

רעיון המניין מבטא את העליונות של תפילה קולקטיבית על-פני תפילת היחיד. בזכות מצוות מניין, יהודי שצריך להתפלל קודם כל מחפש את החברים שלו

המשיכו לתוכן »